ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ (ย้อนหลัง) และขอขอบคุณผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง

วันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู เข้าพบ นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เพื่อสวัสดีปีใหม่ (ย้อนหลัง) และขอขอบคุณหน่วยงานของท่านได้ให้ความอนุเคราะห์รถแบคโฮพร้อมพนักงานขับรถ ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณขอบสระแก้มลิงหนองบอน (ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

 

ภาพเมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2567

 

 

แชร์ข่าวนี้