ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (สำนักงานบริการทางวิชาการ) ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย (Propoasl) ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาเครือข่ายและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน

แชร์ข่าวนี้