ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงแก้ปัญหาดินอุดตันท่อระบายน้ำขอบสระแก้มลิงหนองบอน

วันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ ผศ.ดร.คคนางค์ ช่อชู พร้อมด้วย อาจารย์อนงค์ ทองเรือง ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงแก้ปัญหาดินอุดตันท่อระบายน้ำขอบสระแก้มลิงหนองบอน ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม

   

แชร์ข่าวนี้