ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ปะคำ 2567

วันที่ 28 มกราคม 2567 สำนักงานบริการทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

แชร์ข่าวนี้