ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รางวัลชนะเลิศ #ออมสินยุวพัฒณ์รักษ์ถิ่น

วันอังคารที่12 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาเครือข่าย และองค์กรสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 (จ.อุบลราชธานี) ผู้อำนวยธนาคารออมสิน เขตบุรีรัมย์ และคณะ ที่เดินทางมามอบโล่รางวัล Best of The Best ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารธนาคารออมสินจำนวน 7 คน (รวมผู้ติดตามจำนวน 15 คน)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
    2.1 ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    2.2 ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินธนู ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    2.3 รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
    2.4 ผศ.ดร.คคนางค์ ช่อชู : ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ
    2.5 ผศ.ดร.สาวิตรี อกนิษย์เสนีย์ ผจก.UBI
3. ตัวแทนชุมชน จำนวน 3 คน
4. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 4 คน (ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง ดร.ปัทมาวดี วงษ์เกิด ผศ.วณิชา แผลงรักษา)
5. นักศึกษาทีมชนะเลิศ จำนวน 7 คน
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย และฝากนำเรียนขอบคุณท่านอธิการบดีที่สนับสนุนให้ นศ.และคณาจารย์ได้ร่วมโครงการ และสร้างชื่อเสียงให้กับ ธ.ออมสินภาค 12 และธนาคารออมสิน เขตบุรีรัมย์ มาอย่างต่อเนื่อง
#ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้