ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566 “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566 “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู้ชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

แชร์ข่าวนี้