ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

วันนี้ เวลา 13.00 น. อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน 

 

แชร์ข่าวนี้