ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันนี้ เวลา 09.30 น. อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา พร้อมด้วย อาจารย์เมษยา บุญสีลา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบกล้าไม้ในโครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สนับสนุนกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้น ผ่านเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้