ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปเยี่ยมชมสวนแฝก

อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล นำนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสวนแฝกและสวนป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ข่าวนี้