ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

วันนี้ เวลา 08.00 น. อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ปลูกไม้ผลและหญ้าแฝก

แชร์ข่าวนี้