ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

วันนี้ เวลา 08.30 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้

แชร์ข่าวนี้