ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันนี้ เวลา 11.00 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ ยินดีต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้