ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ นำโดย ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมสัมมนาสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม

แชร์ข่าวนี้