ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานบริการทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 6 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระดนตรี กลุ่มสาระนาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แชร์ข่าวนี้