ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

โครงการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) โดยสมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2566

แชร์ข่าวนี้