ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

สำนักงานบริการทางวิชาการ เข้าร่วมโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้