ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมเมนไฟฟ้าภายในตัวอาคารและนอกอาคาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานบริการทางวิชาการ ขอขอบคุณ นายลัด พอกกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และบริการ ได้ทำการซ่อมเมนไฟฟ้าภายในตัวอาคารและนอกอาคาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้