ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการเปรียบเที่ยบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-๓๖/๒/๒

วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ เข้าพบ นายรังสรรค์ นันตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแปลงสาธิต โครงการการเปรียบเที่ยบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-๓๖/๒/๒

แชร์ข่าวนี้