ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแผนงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566”

การประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566” ระหว่างธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
        วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชนทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2566

แชร์ข่าวนี้