ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชมตลาดชีววิถี BCG เกษตรไทบ้าน ณ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้