ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และนายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ

แชร์ข่าวนี้