ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2565 สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเครือข่ายคนผลิตแฝกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์และพัฒนาประโยชน์แฝกอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

  

แชร์ข่าวนี้