ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความร่มเย็น ความร่มรื่น และความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติแก่พื้นที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ

แชร์ข่าวนี้