ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและมีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting

แชร์ข่าวนี้