ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบของผู้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ)

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบของผู้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ) ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดสุขสำราญเก่า ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ

แชร์ข่าวนี้