ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริการทางวิชาการจัดประชุมสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ (ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน บร.๘๐๘)

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น จัดประชุมสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ (ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน บร.๘๐๘) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรร่วมกัน ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบด้วยศาสตร์พระราชา

แชร์ข่าวนี้