ข่าวประชาสัมพันธ์

วิกฤต COVID 19 โอกาสสร้างโลกสีเขียว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์กักตัว อำเภอปะคำ (ศูนย์อุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอปะคำ นายชีวี เชื้อมาก สาธารณสุขอำเภอปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบและภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งประชาชนที่ เดินทางจากต่างจังหวัดและต่างประเทศแล้วกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID -19 ครบ 14 วัน กลับบ้านจำนวน 5 ราย ซึ่งน่ายินดีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ ในการนี้ก่อนกลับบ้านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกโดยได้ปลูกต้นยางนาที่บริเวณศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรู้สึกอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน และยังเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้