ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

ประชุมกลุ่มเพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานกลุ่มเกษตรไทบ้าน (เครือข่าย มรภ.บุรีรัมย์ ศูนย์ปะคำ)​ กระบวนการ PDCA

 

แชร์ข่าวนี้