ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันนี้ เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แชร์ข่าวนี้