ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมศิวลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวทางพัฒนาวิชาการเพื่อเชื่อมโยงความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกลไกและเครื่องมือในลักษณะความร่วมมือแบบพหุภาคีภายใต้กลยุทธ์ 4P และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

แชร์ข่าวนี้