ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการสร้างบุคลิกภาพผู้นำพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมการสร้างบุคลิกภาพผู้นำพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้