ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริการทางวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรม โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่ออบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 เพื่อให้เกิดรายได้และใช้ในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เพื่ออบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 800 คน 10 หลักสูตร คือ 1) ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบชาและเผือกฉาบ 2) ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป 3) การทำขนมไทย 4) การเพาะเห็ดในครัวเรือนเพื่อการค้า 5) การทำผงพอกหน้าดินสมุนไพร6) การทำน้ำมันเขียว 7) การทำน้ำคลอโลฟิลล์สด 8) การทำสบู่ชาร์โคล 9) การแปรรูปเสื่อกกเพื่อการเพิ่มรายได้ และ 10) การเพาะกล้าไม้เพื่อการค้า

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 12 กล่าวแนะนำหลักสูตรว่า “โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เลิกพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

แชร์ข่าวนี้