ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมประชุมสามัญและประชุมวิชาการ คบอ. ทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประชุมเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้