ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์ข่าวนี้