ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมประชุมสามัญและประชุมวิชาการ คบอ. ทั่วประเทศ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ เป็นประธานประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) มรภ.บุรีรัมย์ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 4) ม.ทร.อีสาน

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมว่า “การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดประชุมสามัญและจัดประชุมวิชาการ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นเจ้าภาพ” ที่ประชุมเห็นว่า ภาคอีสาน และภาคใต้ เคยจัดประชุมวิชาการไปแล้ว จึงเห็นว่าควรจะให้ภาคเหนือเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ส่วนการประชุมสามัญ มรภ.บุรีรัมย์ จะขออาสารับเป็นเจ้าภาพ ควรจะเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.รภ.บุรีรัมย์ ให้ความคิดเห็นว่า “คบอ. ควรจะมีบทบาทที่ให้ชัดเจน เรื่องการผลักดันให้ผลงานด้านบริการวิชาการ มีน้ำหนัก และสามารถนำไปเป็นผลงานบริการวิชาการได้ เช่น อาจารย์ดีเด่นด้านการรับใช้สังคม เป็นต้น”

แชร์ข่าวนี้