ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม : ติวสอบ O – NET”

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม : ติวสอบ O – NET” ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนประถมชั้นปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในเขตอำเภอปะคำ จำนวน 18 โรงเรียน ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำวน 16 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียน 379 คน  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อลูกหลานของชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ แม้ว่าจะเป็นส่วนหนุนเสริมเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีเป้าหมายทางคุณค่าร่วมกัน นอกจากนี้ก็เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับพื้นที่ ซึ่งทุกระดับมีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ

แชร์ข่าวนี้