ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘

(ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๔๖ ราย

แชร์ข่าวนี้