ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยหลักสูตรระยะสั้นจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น

โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยหลักสูตรระยะสั้นจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   
 

 

แชร์ข่าวนี้