ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทหารช่าง ช.พัน 51ราชบุรี ในการขุดลอกคลองลำมาศน้อยและขุดกันแนวเขตพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทหารช่าง ช.พัน 51ราชบุรี ในการขุดลอกคลองลำมาศน้อยและขุดกันแนวเขตพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

แชร์ข่าวนี้