ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น รวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น รวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ให้แก่กลุ่มชาวบ้าน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้